Vrijwilligers en Mantelzorgers

Er wordt in deze tijd gesproken over een participatiemaatschappij. Participeren betekent: samen met anderen iets doen. In de WMO betekent dat deelnemen in de maatschappij waarbij het hebben van een beperking geen belemmering mag zijn. Door het inzetten van vrijwilligers en slim inzetten van professionele hulp, kan de gemeente de burger met beperking mee laten doen en kosten besparen. De gemeente stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten en eenzaamheid verkleinen. Zij ondersteunt de mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt, zoals mantelzorgers en vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er zijn er velen die ondersteunend werk doen voor ouderen, jongeren en gezinnen. Voor de vrijwilligers levert het zelfontwikkeling en voldoening op.

De gemeente zorgt voor plaatsen waar vrijwilligers bijvoorbeeld bijeenkomsten kunnen organiseren voor doelgroepen die ondersteuning nodig hebben. Deze bijeenkomsten hebben als doel de zelfredzaamheid van mensen met een beperking te vergroten door kennis te delen en lichte hulp aan te bieden.

Voor mantelzorgers is het mantelzorg compliment in het leven geroepen. Dit bestaat bijvoorbeeld uit 'respijt zorg'. Respijt zorg is een logeer of dagopvangmogelijkheid voor de zorgvrager zodat de mantelzorger even een time-out krijgt.

11 May 2015