Ondersteuning

Sinds januari 2015 is het Sociaal wijkteam gestart.
Hierin zitten verschillende professionals zoals een wijkverpleegkundige, een algemeen maatschappelijk werker, een ouderenadviseur en een cliëntenondersteuner. Op afroep is er een medewerker van de Geestelijke Gezondheids Zorg beschikbaar. Het sociaal wijkteam is te bereiken via het WMO loket in de Blije Borgh en het informatie-en inlooppunt SOPHIA. Het spreekuur is met en zonder afspraak open op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur en telefonisch te bereiken via (078) 68 22 416.

SOPHIA staat voor 'Sociaal Portaal Hendrik-Ido-Ambacht' en is het portaal voor zorgvragen van jong en oud. Achter SOPHIA werken het Sociaal Wijkteam Ambacht en het Jeugdteam Ambacht. Deze teams zijn het eerste aanspreekpunt voor zorgvragen. Het Jeugdteam is tevens te bereiken via de inloopspreekuren op de scholen.

De Sociale Dienst Drechtsteden is het uitvoerend orgaan voor financiële voorzieningen en eigen bijdragen. Zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, persoonlijke hulpmiddelen of begeleiding.

11 May 2015