Speciale zorgverzekering voor mensen met laag inkomen

Heeft u een gezinsinkomen tot maximaal 130% van het minimuminkomen, dan bestaat de mogelijkheid om een speciale collectieve zorgverzekering af te sluiten.
U betaalt voor deze collectieve ziektekostenverzekering Drechtsteden een extra lage premie doordat de Sociale Dienst hier aan mee betaalt.
U kunt kiezen uit vijf verschillende pakketten. Twee daarvan zijn speciaal samengesteld voor hen die veel zorgkosten hebben. CZ en VGZ bieden ook een pakket aan zonder eigen risico.
Meer informatie kunt u vinden op www.h-i-ambacht.nl en via www.gezondverzekerd.nl/drechtsteden. Aanmelden kan voor 1 februari mits u uw oude verzekering voor 1 januari heeft opgezegd en u geen betalingsachterstand heeft. Tussentijds wijzigen bij inkomensdaling tot 130% van het minimuminkomen, is alleen mogelijk in opdracht van de gemeente en wanneer de verzekerde al bij de desbetreffende verzekeraar een polis heeft.

Bijzondere ziektekostenVoor bijzondere ziektekosten die de zorgverzekering niet dekt, kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. Ook hiervoor moet u aan voorwaarden voldoen. Informatie hierover is te vinden via www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/kan-ik-bijzondere-bijstand-krijgen of te verkrijgen via de Klantenservice 078 - 770 89 10.11 May 2015